ViSafe - Ứng Dụng Thuê Tài Xế Lái Xe Hộ

CHỨNG NHẬN LÀ ĐỐI TÁC TÀI XẾ CỦAVISAFE

Đoàn Ngọc Quyền

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Ngày sinh:

10/09/1972

2. Giới tính:

Nam

3. Số điện thoại:

0968152300

4. GPLX:

010987004799

Loại:

E

Ngày cấp:

16/01/2018

5. Khu vực:

Khu vực Hà Nội

6. Tình trạng hoạt động:

Ngưng hoạt động

* Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi và an toàn, khách hàng chỉ nên đặt dịch vụ qua ứng dụng ViSafe hoặc hotline 0779449000.