Visafe Blog - Vi:Safe - Ứng dụng thuê tài xế lái xe hộ theo giờ

Visafe Blog

Ứng dụng Vi:safe hoàn toàn mới sắp ra mắt

– Công việc tự do, văn minh và hiện đại: Làm đối tác tài xế VI:SAFE là sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận cuốc, đón và trả khách (bằng phương tiện của khách hàng) đến...