ViSafe - Ứng Dụng Thuê Tài Xế Lái Xe Hộ

CHỨNG NHẬN LÀ ĐỐI TÁC TÀI XẾ CỦAVISAFE

Bùi Nguyễn Huy Cường

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Ngày sinh:

09/12/1991

2. Giới tính:

Nam

3. Số điện thoại:

0932670131

4. GPLX:

790135987244

Loại:

C

Ngày cấp:

17/10/2014

5. Tình trạng hoạt động:

Không hoạt động

* Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi và an toàn, khách hàng chỉ nên đặt dịch vụ qua ứng dụng ViSafe hoặc hotline 0347575151.