Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn bị phạt thế nào?

Hành vi từ chối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có thể sẽ bị phạt bằng mức cao nhất đối với khung vi phạm về nồng độ cồn.

Câu hỏi: Nếu người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của cảnh sát giao thông thì bị phạt thế nào?

Trả lời:

Trường hợp 1: Điều khiển xe ô tô

Khoản 10 và Điểm h, Khoản 11, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định số 100) quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Thực hiện hành vi quy định tại khoản 10 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng.

Như vậy, người điều khiển ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền 30 – 40 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 – 24 tháng.

vi phạm nồng độ cồn ô tô

Tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Trường hợp 2: Điều khiển xe máy

Căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 8 và Điểm g Khoản 10, Điều 6 Nghị định 100 quy định:

Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Phạt tiền 6 – 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Thực hiện hành vi quy định tại điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 – 24 tháng.

Như vậy, người điều khiển xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của CSGT sẽ bị phạt tiền 6 – 8 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 – 24 tháng.

nồng độ cồn

Người điều khiển xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của CSGT sẽ bị phạt tiền 6 – 8 triệu đồng. (Ảnh minh họa).

Trường hợp 3: Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

Điểm b Khoản 9 và  Điểm e Khoản 10, Điều 7 Nghị định 100 quy định như sau:

Xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là xe) vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Phạt tiền 16 – 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Thực hiện hành vi quy định tại khoản 9 bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 – 24 tháng.

Như vậy, nếu người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng mà không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền 16 – 18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 – 24 tháng.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Điều 82 Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm.

Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các Điều, Khoản, Điểm sau đây của Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính:

a) Điểm c khoản 6; điểm a, điểm c khoản 8; khoản 10 Điều 5;

b) Điểm b, điểm c khoản 6; điểm c khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8; khoản 9 Điều 6;

c) Điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm a, điểm b khoản 8; khoản 9 Điều 7.

Theo đó, khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của CSGT thì ngoài việc bị phạt tiền và tước bằng lái như đã trình bày ở trên, người điều khiển phương tiện còn có thể bị tạm giữ phương tiện đến 7 tháng.

Luật sư Hoàng NgọcTrưởng Văn phòng Luật sư Nhiệt tâm và Cộng sự.

Nguồn: https://vtc.vn/khong-chap-hanh-yeu-cau-do-nong-do-con-bi-phat-the-nao-ar746365.html