20/6 - 20/9: Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá tải

Bộ Công an thông tin, từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9, Cảnh sát giao thông (CSSGT) toàn quốc bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.