Yêu cầu xoá tài khoản - ViSafe - Ứng Dụng Thuê Tài Xế Lái Xe Hộ

Tôi muốn xóa vĩnh viễn tài khoản Visafe của tôi

Chúng tôi thực sự rất tiếc khi bạn muốn xóa tài khoản Visafe. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ Visafe.

Xin lưu ý rằng việc xóa vĩnh viễn tài khoản Visafe của bạn đồng nghĩa với:

  • Tất cả điểm thưởng và hạng thành viên Visafe cũng như các ưu đãi hiện có trên tài khoản của bạn sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Nếu bạn đăng ký lại tài khoản Visafe, điểm thưởng Visafe và ưu đãi mà bạn chưa sử dụng sẽ không thể khôi phục.
  • Một khi đã bị xóa, tài khoản Visafe của bạn sẽ không thể đăng nhập, không thể khôi phục và được đóng vĩnh viễn.

Nếu bạn vẫn muốn xóa tài khoản Visafe

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin.