Từ 15/9, CSGT sẽ trực ‘mắt thần’ - camera giao thông 24/24h

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ 15/9 tới đây, lực lượng CSGT được yêu cầu trực hệ thống camera giám sát 24/24h.

Theo Điều 9, Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về kiểm soát thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì đơn vị CSGT được giao quản lý hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại Trung tâm điều hành 24/24 giờ để vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 28 Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Từ ngày 15/9, hệ thống camera giám sát giao thông - "mắt thần" của CSGT sẽ được túc trực 24/24h.

Từ ngày 15/9, hệ thống camera giám sát giao thông – “mắt thần” của CSGT sẽ được túc trực 24/24h.

Trong khi đó, theo Điều 19, Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về phát hiện vi phạm hành chính thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì lực lượng CSGT được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, thu thập hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ có trách nhiệm hợp tác theo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cán bộ Cảnh sát giao thông.

Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tất cả bằng chứng thu thập được từ thiết bị nghiệp vụ sẽ được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi thu về hành vi vi phạm và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hồ sơ.

Qua việc theo dõi hệ thống camera giao thông 24/24h, lực lượng CSGT có thể xử lý các vi phạm tốt hơn, hạn chế bỏ lọt vi phạm.

Qua việc theo dõi hệ thống camera giao thông 24/24h, lực lượng CSGT có thể xử lý các vi phạm tốt hơn, hạn chế bỏ lọt vi phạm.

Khi phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì lực lượng CSGT có quyền dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định.

Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm, Tổ CSGT cho xem tại nơi kiểm soát; nếu chưa có thông tin, hình ảnh, kết quả tại nơi kiểm soát thì hướng dẫn người vi phạm xem khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tu-15-9-csgt-se-truc-mat-than-camera-giao-thong-24-24h-169230912072735951.htm