ViSafe - Ứng Dụng Thuê Tài Xế Lái Xe Hộ

CHỨNG NHẬN LÀ ĐỐI TÁC TÀI XẾ CỦAVISAFE

Trương Trọng Minh

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Ngày sinh:

12/10/1978

2. Giới tính:

Nam

3. Số điện thoại:

0931336003

4. GPLX:

790113232062

Loại:

E

Ngày cấp:

02/06/2015

5. Tình trạng hoạt động:

Đang hoạt động

* Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi và an toàn, khách hàng chỉ nên đặt dịch vụ qua ứng dụng ViSafe hoặc hotline 0347575151.