kiểm tra nồng độ cồn - ViSafe - Ứng Dụng Thuê Tài Xế Lái Xe Hộ
Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn bị phạt thế nào?

Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn bị phạt thế nào?

Hành vi từ chối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có thể sẽ bị phạt bằng mức cao nhất đối với khung vi phạm về nồng độ cồn. Câu hỏi: Nếu người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của cảnh sát giao thông thì bị...